برکه های چند صد ساله

ارسال شده توسط: admin/ 243 0

برکه ها قديمي که در مجاورت غربي روستا قرار دارد و در حال حاضر فاصله ي يک کيلومتري را با روستا دارد و به اين دليل روستا از آن فاصله گرفته که بناي قديمي روستا در نزديکي آن و در آنجا بوده است و در اين فاصله ي زماني به دلايل طبيعي موقعيت روستا تغيير کرده است اين برکه هاي قديمي بيش از دويست سال قدمت دارد ودر اين چند سال ،چند بار بوسيله ي مردمان روستا مرمت شده است اين برکه ها نقشي حياتي را براي مردمان روستا داشتند زيرا آب آشاميدني مردم را تأمين مي کردند و اين قابليت را دارند که تقريبا آب آشاميدني مردم را در طول يکسال و بيشتر تأمين کنند.

کوه نر

ارسال شده توسط: admin/ 441 0

اين كوه در جنوب شرقي روستا واقع شده است و يكي از كوه هاي حفاظتي روستا محسوب مي شود اما دليل مهم بودن اين كوه و اسم (نر)بودن آن،اين مي باشد كه بر روي اين كوه درختان نخلي از جنس(نر)،يعني بارور نمي شوند بلكه محصولي از آنها بدست

مي آيد براي بارور كردن درختان نخل ديگر بخصوص درختان نخل روستا استفاده مي شود و براي مردم روستا كوه مهمي بوده است.

سنگ مسجد

ارسال شده توسط: admin/ 241 0

اين سنگ در كنار مسجد جامع دهخدا قرار دارد

 اين سنگ را حدود ۱۵۰سال قبل يكي از بزرگان و زورمندان روستا از كوه و بر روي شانه هايش،به روستا آورده بوده و آن را در وسط روستا مي گذارد 

با اين سنگ مردمان روستا را به زورآزمايي مي طلبد.
يكي از مردمان زورمند روستا شبانه اين سنگ را بعنوان اينكه مرد زورمنديست جلوي درب خانه ي يكي از مردان روستا گذاشته و او را به زورآزمايي مي طلبد 

آن مرد هم مردي ديگري به همين صورت و بعد از چند بار دست به دست شدن و به زورآزمايي طلبيدن ، مرد ديگري از مردان اين روستا شبانه اين سنگ را به داخل چاهي از چاههاي روستا مي اندازد براي اينكه مردمان ديگر را به زورآزمايي بطلبد،در اين ميان زني از زن هاي زور دار روستا به پاي اين چاه رفته و به داخل آن مي رود و طنابي به همراه خود مي برد،در كف ان چاه طناب را به سنگ بسته و خودش بالا مي آيد و با طناب آن سنگ را بالا مي كشد و به آن مرد ناشناس مي فهماند كه زنان اين روستا هم براي خودشان مردي هستند.
بعد از اين قظايا اين سنگرا در كنار مسجد جامع قرار دادند و سنگ مسجد ناميدند و آن را وزنه اي براي زورآزمايي جوانان روستا قرار دادند و از آن به بعد پسران جوان و مردان با اين سنگ خودشان را آزمايش مي كردند، مردم روستا هم ،كساني را كه براي زن گرفتن و زندگي كردن به اين روستا مي آمدند در اول با اين سنگ مورد زورآزمايي قرار مي دادند،زيرا در دوران قديم ملاك انتخاب مردي خوب براي زندگي قدرت و زور و بازو بوده است و اين سنگ را افراد اندكي بالاي سر مي بردند.
اين سنگ در اول ۱۳۲كيلوگرم بوده و بعد ها تكه اي از آن جدا مي شود و به ۱۲۰كيلوگرم كاهش مي يابد از آن به بعد جوانان روستا در روزهاي جمعه و عيد همديگر را به زور آزمايي مي طلبيدند.

تور شترسواري

ارسال شده توسط: admin/ 239 0

 

اقامتگاه كلودنگ دهخدا تور شترسواري برگزار مي كند و طريقه ي برگزاري به شرح زير مي باشد.
شروع تور از مقابل اقامتگاه،و زمان آن عصر و قبل از غروب خورشيد مي باشد و اجراي تور به اين صورت است كه از مقابل اقامتگاه،مهمانان و مسافران عزيز را سوار شتر كرده و مسافتي ۱ يا ۲ كيلومتري را در ميان نخلستان دهخدا و خور(رود فصلي)روستاي دهخدا،خوري كه بر آن روستا بنا شده ،گذر مي كنيم و در مقصدمان به محل جمع كردن شتران براي ماندن آنها در شب مي رسيم كه به زبان محلي به آن (دوار) گفته مي شود.
در آنجا با ساربان و بعضي صاحب شتران آشنا شده و شتران را مي توانيد از نزديك ببينيد و اگر خواستيد از شير آن بخوريد و در همان ميان مي توانيد از غروب زيباي خورشيد لذت ببريد.
در ادامه در آنجا به صرف قهوه و چاي ،دور آتش نشسته و حدودا ساعتي در آنجا مي مانيم ،مدت ماندن بنابر تمايل خود مسافران مي باشد يعني حداكثر ماندن يك ساعت است و در پايان راه برگشت را با ماشين تا اقامتگاه طي مي كنيم.